Ngày 07/01/2016, Sở NN&PTNT ban hành công văn số 24/SNN-VP về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung công tác văn thư lưu trữ. Chi tiết xem trong các file đính kèm:
Sáng ngày 30/10/2015, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức công bố Kết luận thanh tra số 81/KL-TTra ngày 21/10/2015 của Chánh Thanh tra Sở về việc thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ; triển khai, thực hiện quy chế dân chủ và kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành tại Chi cục Thú y.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh về quản lý sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, lãnh đạo UBND thành phố vừa ký Công văn số 8203/UBND-KTN ngày 15/10/2015 chỉ đạo các Sở:
Ngày 08 tháng 10 năm 2015, lãnh đạo UBND thành phố ký Công văn số 7978/UBND-KTN chỉ đạo việc xây dựng kênh mương thủy lợi và xây dựng Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Hòa Vang.
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông thành phố Đà Nẵng thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:
Ngày 02 tháng 10 năm 2015, lãnh đạo UBND thành phố ký Công văn số 7792/UBND-KTN chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, lãnh đạo UBND thành phố giao nhiệm vụ:
Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và Công văn số 4208/UBND-KTN ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND thành phố về việc triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản.
Thực hiện Công văn số 198/BNN-QLCL ngày 9 tháng 01 năm 2015 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường bảo đảm ATTP nông lâm thủy sản trong dịp tết và lễ hội, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Chi cục quản lý ngành thuộc Sở, phòng Kinh tế, nông nghiệp và PTNT các quận/huyện, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện nội dung công văn trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT theo thời hạn nêu tại Công văn số 1981/SNN-KT ngày 29/12/2014 về việc triển khai thanh, kiểm tra ATTP dịp Tết Nguyên Đán, Ất Mùi 2015.
Ngày 14/3/2014, UBND thành phố đã có văn bản số 1985/UBND-KTN về việc xử lý tình trạng nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực nội thành thành phố Đà Nẵng.

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 
0 0 0 6 8 3 4 4 2 7
Hôm nay: 716
Hôm qua: 890
Tháng này: 31169
Tổng cộng: 0006834427