Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 29/7/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020

Thông báo về việc phổ biến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 02/7/2020 đến ngày 08/7/2020)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020)

Thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020)

Thông báo Hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại lúa vụ Hè Thu năm 2020

 

 
 
0 0 0 6 7 3 2 6 7 5
Hôm nay: 772
Hôm qua: 1325
Tháng này: 2097
Tổng cộng: 0006732675