Báo cáo về chính sách an toàn dự án Quản lý thiên tai (WB5):
Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công văn số 5608/UBND-KSTT ngày 12 tháng 9 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 
0 0 0 6 8 3 4 3 7 0
Hôm nay: 659
Hôm qua: 890
Tháng này: 31112
Tổng cộng: 0006834370