Công tác giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền tại Hạt Kiểm lâm Hòa Vang năm 2020

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 2477/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo đó Hạt Kiểm lâm Hòa Vang có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị (thủ tục xác nhận bảng kê lâm sản).

Từ đầu năm 2020 đến nay, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang đã tiếp nhận 32 hồ sơ đề nghị xác nhận bảng kê lâm sản đối với trường hợp động vật rừng có nguồn gốc gây nuôi tại các trại nuôi hợp pháp trên địa bàn. Căn cứ quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BNN ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản thì thời hạn giải quyết tố đa đối với trường hợp thông thường không cần xác minh là 03 ngày và 07 ngày đối với trường hợp phưc tạp nhưng trong năm qua tất cả các trường hợp đều được Hạt Kiểm lâm Hòa Vang giải quyết sớm hơn so với thời hạn quy định và đảm bảo đúng theo yêu cầu pháp luật. Qua làm việc, các cá nhân tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính đều đánh giá quá trình giải quyết TTHC của Hạt Kiểm lâm Hòa Vang là rất tốt, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ có thái độ phục vụ đúng mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm.

Trong thời gian đến, Hạt Kiểm lâm Hòa Vang sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn về áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với thủ tục này để tổ chức, công dân nắm, biết và thực hiện, hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch thủ tục hành chính tại đơn vị./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

 

 
 

0 0 0 6 8 6 1 3 0 3
Hôm nay: 127
Hôm qua: 1127
Tháng này: 26474
Tổng cộng: 0006861303