Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp

        Xem với cỡ chữ    

Trong tháng 7 năm 2019, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã tổ chức 05 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lâm nghiệp cho 281 hộ nhận khoán bảo vệ rừng thuộc 12 nhóm hộ trong vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thuộc 03 xã: Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú – huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng và xã Tư ; huyện Đông Giang. Nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật gồm các văn bản mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 như: Luật Lâm nghiệp; Luật Đa dạng sinh học; Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.     

Thông qua hội nghị tuyên truyền, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa đã phổ biến cho các hộ nhận khoán bảo vệ rừng những nội dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; nhằm phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các hộ bảo vệ rừng trong công tác tuần tra kiểm tra rừng; ngăn chặn hiệu quả các tác động, xâm hại đến tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa; đồng thời thông tin tuyên truyền nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ rừng tới người dân trên địa bàn./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 5 2 6 8 7
Hôm nay: 1047
Hôm qua: 1202
Tháng này: 17951
Tổng cộng: 0005552687