Chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định

        Xem với cỡ chữ    

 

 

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ngày 25-10 đã ra thông cáo báo chí về chuyện EU cảnh báo thẻ vàng IUU. Theo VASEP, việc EU phạt thẻ vàng là một thách thức lớn cho ngành khai thác và chế biến xuất khẩu hải sản Việt Nam vì có thể sẽ làm ảnh hưởng uy tín và thương hiệu của hải sản Việt Nam và khiến xuất khẩu sang thị trường EU bị sụt giảm. Trong thời gian bị thẻ vàng 100% lô hàng hải sản Việt Nam xuất khẩu sang EU sẽ bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác làm mất thời gian và chi phí cho doanh nghiệp...

 

 

Thực hiện Quy định của liên minh Châu Âu về ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định và Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đề nghị các chủ tàu cá và Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản lưu ý thực hiện các nội dung sau:

1. Các tàu cá khai thác trên biển không vi phạm các nội dung: (trích Điều 4, Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT) Khai thác bất hợp pháp,  không báo cáo và không theo quy định (sau đây gọi tắt là khai thác bất hợp pháp) là một trong các trường hợp sau:

 

a) Khai thác thủy sản mà không có giấy phép khai thác thủy sản hoặc khai thác không đúng nội dung quy định trong giấy phép khai thác thủy sản.

 

b) Không ghi, nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản theo quy định.

 

c) Khai thác trong vùng cấm khai thác, trong thời gian cấm khai thác; khai thác, vận chuyển hoặc đưa lên tàu các loài thủy sản cấm khai thác; khai thác các loài có kích thước nhỏ hơn quy định vượt quá tỉ lệ cho phép.

 

d) Sử dụng loại nghề, ngư cụ khai thác bị cấm hoặc không đúng quy định.

 

đ) Che giấu, giả mạo hoặc hủy chứng cứ vi phạm các quy định liên quan đến khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

 

e) Ngăn cản, chống đối việc thực hiện kiểm tra, giám sát sự tuân thủ đối với các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản của cán bộ được giao thực hiện nhiệm vụ.

 

g) Chuyển tải trên biển, hỗ trợ, tiếp ứng, tham gia hoạt động khai thác cùng với tàu cá khai thác bất hợp pháp.

 

h) Khai thác trong vùng biển thuộc quyền quản lý của tổ chức quản lý nghề cá khu vực và quốc gia khác mà không có giấy phép khai thác hợp lệ.

Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định.

2. Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản

a)  Lập hồ sơ đề nghị chứng nhận thủy sản khai thác, xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác theo đúng quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BNNVPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác triển khai thực hiện, Công văn số 6055/BNN-TCTS ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác và quản lý nghề cá và các văn bản có liên quan.

 

b)  Không thu mua các sản phẩm thủy sản khai thác có nguồn gốc từ các tàu cá có hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định được quy định tại Điều 4 Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT.

 

3.  Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng không xác nhận, chứng nhận đối với các trường hợp sau:

a)  Không xác nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá khai thác bất hợp pháp.  

 

b) Không chứng nhận khi lô hàng có nội dung không đúng với kê khai trong hồ sơ hoặc sử dụng nguyên liệu từ tàu cá khai thác bất hợp pháp.

 

c)  Các lô hàng không xác nhận, chứng nhận Chi cục sẽ có văn bản trả lời chủ hàng và nêu rõ lý do.

 

Đề nghị các chủ tàu cá và Doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản quan tâm, thực hiện./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động





 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 4 2 2
Hôm nay: 711
Hôm qua: 890
Tháng này: 31164
Tổng cộng: 0006834422