Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND thành phố phê duyệt Đề án xây dựng, chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức hệ thống hành chính nhà nước của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Công văn số 790/SKHCN-TĐC ngày 24/7/2019, Công văn số 874/SKHCN-TTTKTV ngày 12/8/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Đề án xây dựng, chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Thực hiện Công văn số 1863/SNN-VP ngày 15/7/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã triển khai và hoàn thành việc chuyển đổi HTQLCL sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Sau khi xây dựng kế hoạch chuyển đổi; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO; tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cách thức chuyển đổi, Chi cục đã xây dựng, cập nhật, bổ sung và ban hành tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại Quyết định số 102/QĐ-CCCNTY ngày 25/10/2019; tài liệu HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 gồm có: Sổ tay chất lượng (bao gồm chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng), 01quy trình, 11hướng dẫn và các biểu mẫu liên quan với phạm vi áp dụng của HTQLCL đáp ứng toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục, phù hợp với Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

Từ đó, Chi cục tổ chức triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 đã ban hành vào trong các hoạt động của Chi cục, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của lãnh đạo, các đơn vị, công chức, viên chức và người lao động Chi cục. Sau khi tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục, tiến hành xem xét của lãnh đạo, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành Quyết định số 116/QĐ-CCCNTY ngày 29/11/2019 về việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y đang tiếp tục thực hiện công tác duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của Chi cục./.    

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 0 6
Hôm nay: 595
Hôm qua: 890
Tháng này: 31048
Tổng cộng: 0006834306