Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

        Xem với cỡ chữ    

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TTg đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử thành phố tại các cơ quan theo đúng quy định, khắc phục những tồn tại và phát huy kết quả đã làm được trong thời gian qua.

 Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-SNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35/CT-TTg;

- Triển khai thực hiện các nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ;

- Đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg.

Kế hoạch này có một số điểm nổi bật là:

+ Sử dụng kết quả kiểm tra lập hồ sơ là một trong các tiêu chí đánh giá công chức hàng năm, cụ thể: công chức không thực hiện lập hồ sơ đối với những công việc được giao giải quyết hoặc chất lượng hồ sơ được lập không đạt, không được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan xếp loại văn thư, lưu trữ không đạt thì lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, lãnh đạo văn phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước; hoàn thành Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2017-2020; giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử thành phố đúng quy định…

Để triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 499/SNN-VP ngày 12 tháng 3 năm 2018 yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 4 1 7
Hôm nay: 706
Hôm qua: 890
Tháng này: 31159
Tổng cộng: 0006834417