Thông tư mới Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 30/12/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 50/2016/TT-BYT,  Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.

 Thông tư số 50/2016/TT-BYT, thay thế Phần 8 "Giới hạn tối đa dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm ban hành kèm theo quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Theo thông tư này, tổng số hoạt chất có thể tra cứu khi phân tích dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong thực phẩm là 205 hoạt chất, trong khi theo quyết định 46/2007/QĐ-BYT chỉ có 178 hoạt chất. Thông tư cũng quy định rõ tồn dư thuốc BVTV cần xác định theo từng hoạt chất.

Đặc biệt theo thông tư này, số lượng danh mục thực phẩm theo từng hoạt chất tăng lên nhiều so với QĐ 46/2007/QĐ–BYT. Đây là cơ sở trong việc tra cứu xác định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm, phục vụ tốt hơn cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian đến./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 9 0
Hôm nay: 679
Hôm qua: 890
Tháng này: 31132
Tổng cộng: 0006834390