Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm lâm tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Chỉ thị số 13-CT/TW  của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương. Với vai trò là cấp ủy đảng trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng ngày 09/8/2018 BCH Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-ĐBBP về tiếp tục tăng cường thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của BCH Trung ương và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Qua đó chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc theo nhiệm vụ chính trị của mình tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu cho chính quyền địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của cấp mình. Qua hai năm triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW và một năm thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-ĐBBP trong toàn đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm, công tác quản lý rừng đã được nâng cao cả về nhận thức và biện pháp nghiệp vụ theo yêu cầu chung về hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, công tác bảo vệ rừng đã được các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm, các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và bảo vệ rừng chuyên trách của địa phương và chủ rừng phối hợp chặt chẽ, bám sát thực tế, cập nhật thường xuyên, kịp thời diễn biến tình hình trên địa bàn; các hoạt động kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng và buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã được triển khai quyết liệt và có hiệu quả cao; vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm về số vụ và mức độ thiệt hại, không xảy điểm nóng về chặt phá rừng, buôn lậu lâm sản, động vật hoang dã; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng được chú trọng đã hạn chế đến mức thấp về số vụ cháy và diện tích rừng bị thiệt hại; lực lượng quản lý, bảo vệ rừng từng bước được sắp xếp, củng cố, đầu tư nâng cao năng lực; các chủ rừng là hộ gia đình đã nâng cao nhận thức về pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định của chính quyền địa phương về an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng khi trồng rừng, khai thác rừng và các hoạt động sản xuất khác trong rừng, ven rừng, kết quả độ che phủ rừng thành phố Đà Nẵng năm 2019 đạt 47,02 % tăng 0,36 % so với năm 2018 và vượt 2,02% so với chỉ tiêu tại Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong thời gian đến thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng". Đảng Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm lâm tiếp tục lãnh đạo các Chi bộ, Chính quyền trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triên rừng theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW và Nghị quyết số 34/NQ-ĐBBP tập trung vào một số nhiệm vụ chính trị sau:

1. Với phương châm Bảo vệ rừng tận gốc Cấp ủy Chi bộ cần phát huy vai trò lãnh đạo trong công tác tham mưu, cụ thể hoàn thành những nhiệm vụ chính trị sau: Giúp Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng cho các cấp chính quyền địa phương; kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy tổ chức Kiểm lâm từ thành phố tới đơn vị cơ sở trên tinh thần đổi mới của Luật Lâm nghiệp;

2. Tham mưu hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng thành phố giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu Sở Nông nghiệp thực hiện điều tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ quản lý, phân định, cắm mốc ranh giới các loại rừng trên bản đồ và thực địa đến đơn vị hành chính xã, phường, chủ rừng; khắc phục và giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; hoàn thành cơ bản việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng;

3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thuộc thành phố quản lý chặt chẽ các dự án đã chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt đối với rừng tự nhiên, các dự án đã chuyển mục đích sử dụng đất quy hoạch phát triển rừng sang mục đích khác đảm bảo sử dụng hiệu quả và thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế; tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt diện tích rừng tự nhiên hiện có; xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, pháp luật về đất đai, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, pháp luật về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học;

4. Tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên cơ sở các chính sách chung của Nhà nước và quy định của pháp luật, khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi. Tổ chức thực hiện tốt: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 156/2018/NÐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Chính sách tăng cường bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08-02-2012 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có liên quan về lâm nghiệp.

 5. Tăng cường sự phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an và các đơn vị có liên quan thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, thiết lập trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Có thể nói sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo của Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm lâm theo đúng tinh thần Chỉ thị 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đang mang đến những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng có một môi trường xanh-sạch-đẹp và ngày càng phát triển./.

 

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 2 1
Hôm nay: 610
Hôm qua: 890
Tháng này: 31063
Tổng cộng: 0006834321