Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược phát triển thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Tái cơ cấu lĩnh vực thủy lợi, phòng, chống thiên tai là điều kiện sống còn cho sản xuất nông nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, chính sách; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ cao trong cảnh báo, dự báo thiên tai; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, khai thác; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội là cần thiết.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững ngành nông nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố thì cần phải có những giải pháp đồng bộ nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả các công trình thủy lợi hay nói cách khác là phải phát triển ngành thủy lợi. Liên quan đến các nội dung này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 phê duyệt Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Để tham mưu nghiên cứu chiến lược phát triển thủy lợi trên địa bàn thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký quyết định số 50/QĐ-SNN ngày 09/3/2021 thành lập tổ công tác nghiên cứu chiến lược phát triển thủy lợi.

Ngày 09/4/2021, tổ Công tác đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Tổ trưởng và các thành viên trong tổ, các chuyên gia đầu ngành về thủy lợi trên địa bàn thành phố để triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược phát triển thủy lợi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hướng dẫn giải pháp diệt chuột vụ Hè Thu năm 2021

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 15/4/2021 đến ngày 21/4/2021)

Thông báo về việc tuyển dụng nhân viên hợp đồng lao động

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 01/4/2021 đến ngày 07/4/2021)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 25/3/2021 đến ngày 31/3/2021)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 18/3/2021 đến ngày 24/3/2021)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/3/2021 đến ngày 17/3/2021)

Bản tin dự báo cháy rừng

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 

 
 

0 0 0 7 0 1 6 8 5 4
Hôm nay: 181
Hôm qua: 2117
Tháng này: 7962
Tổng cộng: 0007016854