UBND thành phố ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Việc phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi, đê kè được đặt ra nhằm đảm bảo cho các hệ thống công trình thủy lợi, đê kè an toàn với thiên tai, bảo vệ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng quan trọng của địa phương; phát huy tối đa hiệu quả khai thác, sử dụng đa mục tiêu, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác; bảo vệ và tạo cảnh quang môi trường sinh thái của khu vực. Để thực hiện mục tiêu nêu trên, Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 26/11/2016 để quy định việc phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở Luật Thủy lợi ra đời năm 2017, Chi cục Thủy lợi đã tiếp tục tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 quy định về nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi và công trình đê, kè bảo vệ bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

Theo nội dung Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND, UBND thành phố giao các Công trình thủy lợi, các công trình đê, kè như sau:

  1. Đối với các công trình thủy lợi thì được giao cho cho Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng và địa phương quản lý cụ thể
  • Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý hồ chứa có dung tích lớn hơn 500 nghìn m3 hoặc hạ du hồ chứa có dân sinh tập trung, các đập dâng và trạm bơm có phạm vi phục vụ tưới liên huyện, liên xã (hoặc cấp hành chính tương đương) hoặc nằm trong hệ thống công trình đầu mối được giao quản lý, các tuyến kênh chính, kênh nhánh, kênh tiêu và các công trình trên kênh.
  • UBND các quận, huyện quản lý hồ chứa có dung tích chứa nhỏ hơn hoặc bằng 500 nghìn m3 và hạ du hồ chứa này không có dân sinh tập trung, các đập dâng và trạm bơm có phạm vi phục vụ tưới cho một xã và các tuyến kênh tưới nội đồng.
  1. Đối với các công trình đê, kè
  • Kè bảo vệ bờ Âu thuyền Thọ Quang giao cho Ban Quản lý Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
  • Các công trình kè bảo vệ bờ tại các bãi tắm công cộng dọc tuyến đường Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và Nguyễn Tất Thành giao cho Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch quản lý;
  • Các công trình kè bảo vệ bờ còn lại giao cho Chi cục Thủy lợi quản lý.

Ngoài ra, đối với những tuyến kè bảo vệ đường bộ và kè đa mục tiêu giao cho Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo, trực tiếp quản lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có những vấn đề không phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, các ngành, địa phương, đơn vị có ý kiến đề xuất, kiến nghị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

 

 
 

0 0 0 6 8 6 1 2 3 8
Hôm nay: 62
Hôm qua: 1127
Tháng này: 26409
Tổng cộng: 0006861238