Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020)

        Xem với cỡ chữ    

           Cách đây 75 năm (ngày 28/8/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Giao thông công chính – cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ về thủy lợi của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa. Qua các lần chia tách, sát nhập và đổi tên gọi thì ngày nay được gọi là Tổng cục thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lĩnh vực Thủy lợi.

            Trải qua 75 năm hình thành và phát triển, ngành Thủy lợi đã có những bước tiến nhảy vọt đáng kể, từ những khó khăn thách thức ban đầu thì cho đến nay, các công trình ngành thủy lợi đã phát triển về quy mô, số lượng cũng như chất lượng phục vụ tốt cho sự phát triển của nông nghiệp Việt Nam.

            Ngày 01/01/1997, Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách địa giới thành Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. UBND thành phố Đà Nẵng đã thành lập Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão trực thuộc Sở Thủy sản Nông lâm thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 31/01/1997; ngày 21/12/2015 UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 9814/QĐ-UBND về việc thành lập, đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng, nay đổi tên là Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 73 công trình gồm 20 hồ chứa, 29 đập dâng, 24 trạm bơm và khoảng 406km kênh mương khai thác nguồn nước trên lưu vực sông Yên, Túy Loan, Vĩnh Điện, Quá Giáng, Cu Đê phục vụ sản xuất nông nghiệp khoảng 6.000ha lúa/năm); 52 km đê, kè biển, cửa sông và kè sông bảo vệ các khu dân cư, cơ sở hạ tầng chịu ảnh hưởng của thiên tai tại các khu vực sông Yên, Túy Loan, Vĩnh Điện, Quá Giáng và Cu Đê, bờ biển đường Nguyễn Tất Thành, đường Hoàng Sa, Võ Nguyễn Giáp, Trường Sa.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam (28/8/1945-28/8/2020) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi thư chúc mừng toàn thể các cán bộ công nhân viên chức ngành thủy lợi. Chi cục Thủy lợi thành phố Đà Nẵng đã triển khai treo băng rôn tuyên truyền từ ngày 07/8/2020 để hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi Việt Nam.

Toàn văn thư chúc mừng:

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 29/7/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020

Thông báo về việc phổ biến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 

 
 

0 0 0 6 8 0 0 9 4 1
Hôm nay: 1112
Hôm qua: 1019
Tháng này: 35050
Tổng cộng: 0006800941