Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Kế hoạch số 3591/KH-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2020 của UBND thành phố về Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng tổ chức phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020.

          Chủ đề: "Nước sạch nông thôn trong điều kiện hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và dịch bệnh".

          Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (ngày 28 tháng 8 năm 2020).

          Mục đích nhằm nâng cao hiểu biết, trách nhiệm, sự tham gia và cam kết của gia đình, cộng đồng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh góp phần nâng chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn tại các vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là rất quan trọng và phải được ưu tiên hàng đầu.

Các hoạt động hưởng ướng bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài truyền hình, Đài phát thanh và hệ thống truyền thanh của huyện, xã, thôn...), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và VSMT nông thôn ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị - xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Tuyên truyền, khuyến khích người dân thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch để bảo vệ sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, xây dựng và quản lý vận hành hệ thống cấp nước sạch tập trung nông thôn. Lồng ghép thực hiện mục tiêu nước sạch với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình khác.

Tuyên truyền, vận động cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước tập trung góp phần sử dụng công trình có hiệu quả và bền vững. Vệ sinh cơ quan, đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020)

Thông báo Hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại lúa vụ Hè Thu năm 2020

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày04/6/2020 đến ngày 103/6/2020)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 03/6/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Âu thuyền và Cảng cá

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 14/5/2020 đến ngày 20/5/2020)

Thông báo thời gian và địa điểm ôn tập thi tuyển công chức

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức
 

 
 0 0 0 6 6 9 0 8 6 6
Hôm nay: 1142
Hôm qua: 160
Tháng này: 5708
Tổng cộng: 0006690866