Tổ chức kiểm tra, giám sát, lấy mẫu tồn dư hóa chất và ô nhiễm sinh học đối với thủy sản từ tàu cá

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và Quyết định số 121/QĐ-SNN ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Phương án và dự toán lấy mẫu giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất và ô nhiễm sinh học đối với thủy sản tàu cá và cơ sở nuôi trồng thủy sản; Kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp dùng trong nuôi trồng thủy sản;

Chi cục Thủy sản đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát tồn dư hóa chất và ô nhiễm sinh học đối với thủy sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 25/5- 07/6/2020. Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra việc áp dụng các quy định, biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình đánh bắt, bảo quản vận chuyển cho đến khi tàu cập cảng. Kiểm tra việc duy trì điều kiện an toàn thực phẩm tại các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên. Thực hiện công tác lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu liên quan đến an toàn thực phẩm (dư lượng kháng sinh Chloramphenicol và kim loại nặng tồn dư và chỉ tiêu vi sinh vật trong thủy sản từ tàu cá) và đảm bảo chất lượng đối với thủy sản từ tàu cá.

Địa điểm kiểm tra là các tàu cá neo đậu trong khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đến khu vực trạm kiểm soát Mân Quang thuộc Đồn biên phòng Sơn Trà.

Đây là hoạt động kiểm tra, giám sát việc duy trì đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm của tàu cá thành phố Đà Nẵng và tàu ngoại tỉnh hàng năm trong quá trình đánh bắt, bảo quản, vận chuyển hải sản./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/6/2020 đến ngày 24/6/2020)

Thông báo Hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại lúa vụ Hè Thu năm 2020

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng cho gia súc đợt 2 năm 2020 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày04/6/2020 đến ngày 103/6/2020)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 03/6/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động tại Âu thuyền và Cảng cá

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 14/5/2020 đến ngày 20/5/2020)

Thông báo thời gian và địa điểm ôn tập thi tuyển công chức

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển công chức
 

 
 0 0 0 6 6 9 0 8 5 7
Hôm nay: 1133
Hôm qua: 160
Tháng này: 5699
Tổng cộng: 0006690857