Quy định nghề, ngư cụ cấm sử dụng để khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ và vùng nội địa

        Xem với cỡ chữ    

Nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được xác định bởi tiêu chí gây nguy hại, hủy diệt nguồn lợi thủy sản, môi trường sống của loài thủy sản, hệ sinh thái thủy sinh đã được đánh giá tác động; thuộc danh mục cấm theo quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà Việt Nam là thành viên hoặc không phải là thành viên nhưng có hợp tác.

Theo đó, tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn về Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản quy định danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này gồm các nghề: Nghề lưới kéo (trừ lưới kéo moi/ruốc); Nghề lồng xếp (lờ dây, bát quái, lừ, dớn...) Nghề, ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) Nghề đăng, đáy, te, xiệp, xịch, xăm khai thác tại vùng ven bờ; vùng nội địa. Trong đó, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng; phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề và ngư cụ kết hợp ánh sáng (trừ nghề câu tay mực) áp dụng đối với tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên.

Bên cạnh đó, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung "Tước quyền sử dụng Giấy phép khai thác thủy sản từ 06 tháng đến 12 tháng; Tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 01 tháng đến 06 tháng" được quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 03/7/2019)

Thông báo Số báo danh và thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 26/6/2019)

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019
 
 0 0 0 5 4 6 1 2 0 2
Hôm nay: 740
Hôm qua: 900
Tháng này: 17851
Tổng cộng: 0005461202