Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 03/7/2019)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết        

Thời tiết trong tuần qua: Nắng nóng, cuối tuần âm u và có mưa rải rác.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa: Diện tích lúa gieo sạ 2.355,76/2.360,8ha (Giống: Xi23, OM4900, HT1, BT7, BC15, Thiên ưu 8, Kim Cương 111, …). Trong đó: Hòa Vang: 2201,05ha; Ngũ Hành Sơn: 117,46ha; Cẩm Lệ: 36ha. Liên Chiểu: 1,25ha.

- Trà sớm (Trước 15/5/2019): 0,25ha; GĐST: Đứng cái

- Trà chính vụ (Từ 15-31/5/2019): 2306,35ha; GĐST: Đẻ nhánh

- Trà muộn (Sau 31/5/2019): 49,16ha; GĐST: Đẻ nhánh.

b)  Cây trồng khác

- Rau các loại diện tích 63ha (rau ăn quả: 21,9ha; rau ăn lá: 41,1ha); GĐST: Các giai đoạn.

- Ngô: 38,5ha; GĐST: Phát triển thân lá- Trổ cờ phun râu - Quả

- Mè: 112,95ha; GĐST: Ra hoa - Phát triển quả

- Lạc: 4ha; GĐST: Ra hoa đâm tia - Quả

- Khoai lang: 23ha; GĐST: Phát triển thân lá

- Đậu đỗ: 14,5ha; GĐST: Ra hoa - Quả

- Mía: 232ha; GĐST: Các giai đoạn

- Dưa hấu: 16ha; GĐST: Các giai đoạn

- Cây dược liệu: 6ha

- Hoa: 5,9ha

 

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

  1. Trên cây lúa

a) Chuột gây hại rải rác trên các trà lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh với tỷ lệ 0,5-2,5%. Cục bộ có 45ha diện tích nhiễm nhẹ với tỉ lệ hại 5-10% ở các xã thuộc huyện Hòa Vang.

b) Bệnh đạo ôn phát sinh gây hại rải rác với tỷ lệ 0,8- 2,3% (giống BC 15, NX30…), cục bộ gây hại với diện tích nhiễm nhẹ 58 ha tỉ lệ bệnh 5-10% (C1-C3) trên giống BC15 ở thôn Thái Lai và Phước Hưng Nam (đã xử lý 6ha);

c) Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác trên các trà lúa mật độ 0,5-2 con/m2(T4-TT).

d) Ngoài ra, trên đồng ruộng có các đối tượng rầy nâu+rầy lưng trắng, bọ trĩ, sâu keo, sâu đục thân…gây hại rải rác với mật độ, tỉ lệ thấp.

đ) Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 1- 10 con/đêm; Sâu cuốn lá 1-6con/đêm; Sâu phao 0-2 con/đêm; Sâu đục thân 0-5 con/đêm; Bọ xít dài 0-3 con/đêm; Bọ rùa đỏ 1-4 con/đêm; Bọ ba khoang 0-5con/đêm.

2.Trên cây rau

a) Rau ăn lá: Sâu xanh 0,4-1 con/m2(T4-T5); Bọ nhảy 3-20% (C1-C3); Bệnh đốm lá 2,3- 6,6% (C1-C5);…

b) Rau ăn quả: Rầy mềm 4-10%; Bọ phấn 5-20% (TT); Ruồi đục quả 3-20% (T3-TT); Bệnh sương mai 0,6-3,3% (C1-C5); Bệnh héo xanh 1,3-13%...

3. Trên cây ngô

Sâu cắn lá 0,1-1 con/m2(T5); Sâu keo mùa thu 0,8-2con/m2(T2-T4).

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Có một số đối tượng gây hại như: Chuột, sâu keo, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn…Chú ý bệnh đạo ôn có khả năng phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết nắng xen kẻ âm u và có mưa rải rác, kết hợp với giai đoạn lúa đang trải lá như hiện nay.

2. Trên cây rau

a) Trên rau ăn lá: Các đối tượng sinh vật gây hại chính như: Sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm lá, rầy mềm,…

b) Trên rau ăn quả có các đối tượng: Rầy mềm, ruồi đục quả, bọ phấn, bệnh sương mai, bệnh héo xanh…

3. Trên cây ngô

Trên cây ngô có các đối tượng: Sâu cắn lá, rệp, sâu keo mùa thu…

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cán bộ kỹ thuật tiếp tục điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng và kết hợp theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng vụ Hè Thu 2019. Chú ý điều tra, theo dõi tình hình phát sinh bệnh đạo ôn trên cây lúa để hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.

2. Các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng chống chịu với thời tiết và dịch hại.

3. Hiện nay đã xuất hiện bệnh đạo ôn trên cây lúa và cỏ bờ ruộng, đề nghị các địa phương chú ý theo dõi để hướng dẫn nông dân xử lý kịp thời; các diện tích nhiễm bệnh cần được phun xử lý để ngăn chặn lây lan ra diện rộng.

4. Trên cây ngô đã xuất hiện sâu keo mùa thu (đối tượng sinh vật hại mới nổi, nguy hiểm), các địa phương cần chú ý theo dõi để hướng dẫn nông dân phun thuốc kịp thời nhằm bảo vệ sản xuất.

5. Thường xuyên vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 10/7/2019)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 27/6/2019 đến ngày 03/7/2019)

Thông báo Số báo danh và thời gian kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 20/6/2019 đến ngày 26/6/2019)

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019
 
 0 0 0 5 4 6 1 2 0 7
Hôm nay: 745
Hôm qua: 900
Tháng này: 17856
Tổng cộng: 0005461207