Liên kết trong sản xuất nông nghiệp để phát triển bền vững

        Xem với cỡ chữ    

Nhu cầu của thị trường ngày càng đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chất lượng cao, an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc, … Nông dân cá thể không thể làm được điều này, do vậy để nông nghiệp phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay thì vấn đề đặt ra là phải liên kết để tồn tại và phát triển là xu thế tất yếu.

Ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn còn đang là nền nông nghiệp nhỏ, manh mún, sản xuất theo kiểu truyền thống. Vì vậy, sự hợp tác, liên kết ngày càng cần thiết hơn bao giờ hết.

Tham gia liên kết có lợi ích như thế nào? Đây là câu hỏi mà nhiều nông dân, chủ trang trại, doanh nghiệp đặt ra.

Lợi ích khi tham gia liên kết:

1. Có thông tin thị trường, thông tin về đầu ra, đầu vào trong quá trình sản xuất của những người đi trước từ đó có định hướng đầu tư cho phù hợp;

2. Thường xuyên được chia sẻ những thông tin về kỹ thuật, về cách thức tổ chức quản lý để từ đó rút ra những kinh nghiệm nhằm đưa vào áp dụng sản xuất trong trang trại của mình nhanh chóng thành công;

3. Giúp cho việc tiêu thụ sản phẩm dễ dàng hơn vì nếu sản xuất một mình sẽ rất khó tiêu thụ sản phẩm, còn khi liên kết sẽ hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm, chia sẻ thông tin thị trường rất thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm;

4. Cùng nhau tìm ra những vướng mắc, khó khăn để cùng giải quyết vì khi một tập thể giải quyết một vấn đề bao giờ cũng tìm ra những hướng tốt hơn một cá nhân;

5. Từ liên kết với nhau, từ những khó khăn thực tế sẽ có những đề xuất chính sách với Nhà nước, cơ quan quản lý vì khi đề xuất của một tập thể sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với đề xuất riêng lẻ của một cá nhân.

Trong thực tế có 02 dạng liên kết:

1. Liên kết nhỏ: là liên kết giữa nông dân với nông dân cùng sản xuất một vài loại sản phẩm cùng trong một địa phương hợp tác chia sẻ kinh nghiệm;

2. Liên kết lớn: là liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp có thể trong cùng một địa phương hoặc nhiều địa phương với nhau tạo ra một chuỗi sản xuất khép kín từ cung ứng đầu vào đến đầu ra của sản phẩm.

Tùy theo điều kiện từng địa phương mà có thể áp dụng hình thức liên kết cho phù hợp nhưng cả 02 hình thức liên kết trên đều phát huy tác dụng tốt trong giai đoạn hiện nay.

Để liên kết phát triển bền vững, thì các thành viên cần:

1. Hiểu được giá trị, hiệu quả của việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp;

2. Tự nguyện tham gia liên kết và có những đóng góp nhất định của từng thành viên để phát triển nhóm liên kết của mình;

3. Khi liên kết các thành viên phải đưa ra các tiêu chí định hướng và tuân thủ các yêu cầu, nội qui, qui định mà nhóm đề ra và hoạt động theo đúng qui định để duy trì và phát triển nhóm liên kết.

Những khó khăn gặp phải để xây dựng mối liên kết bền vững:

1. Sự hiểu biết về hiệu quả của liên kết: Nhiều người tham gia liên kết nhưng chưa hiểu rõ hết được giá trị của liên kết, ngại chia sẻ thông tin, kinh nghiệm của mình của mình cho người khác, sợ mất bí quyết làm ăn của mình;

2. Tham gia liên kết sẽ mất nhiều thời gian: họp hành, tham quan, đi lại, … nếu liên kết trong phạm vi nhỏ (làng, xã) còn thuận lợi chứ nếu liên kết rộng cũng là một cản trở khó khăn;

3. Thiếu thông tin về liên kết: Các nhóm liên kết cũng chưa có nhiều thông tin tuyên truyền cho những nông dân, trang trại khác biết hiệu quả liên kết của nhóm mình để liên kết ngày càng mở rộng, sản phẩm làm ra nhiều mới có thể trở thành hàng hóa và xây dựng thương hiệu (vì có nhiều trang trại muốn tham gia liên kết nhưng thiếu thông tin);

4. Thiếu người đứng đầu để tổ chức liên kết: Nười đứng đầu sáng lập nhóm liên kết phải có sự nhiệt tình rất cao, phải hiểu sâu về kỹ thuật và phải sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng hy sinh cái ban đầu thậm chí một ít lợi nhuận của mình để xây dựng vun đắp mối liên kết ổn định, bền vững.

Do đó, muốn nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng thị trường hiện nay cần tổ chức liên kết sản xuất vì nó có vai trò rất quan trọng quyết định tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp.

Ngày 05/7/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích liên kết sản xuất nông nghiệp và có hiệu lực từ ngày từ ngày 20 tháng 8 năm 2018.

Theo đó, các liên kết sẽ được: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông, Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm và Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới

Nghị định 98/2018/NĐ-CP sẽ là cơ sở để hỗ trợ các liên kết trong sản xuất nông nghiệp hình thành ban đầu phát triển ổn định và bền vững./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 5 2 4 9 0
Hôm nay: 850
Hôm qua: 1202
Tháng này: 17754
Tổng cộng: 0005552490