Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 02/7/2020 đến ngày 08/7/2020)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng nóng, chiều tối rải rác có mưa giông vừa đến mưa to.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Hè Thu 2020

Sớm

Làm đòng

 

 

Chính vụ

Đẻ nhánh

 

 

Muộn

Đẻ nhánh

 

 

Tổng:

2259,22

 

Trong đó: Hòa Vang 2124,78ha; Ngũ Hành Sơn 102ha; Cẩm Lệ 31,44ha; Liên Chiểu 1ha.

b) Cây trồng khác

Nhóm/ loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Ngô

Phát triển thân lá

5

- Cây rau

Các giai đoạn

31,5

- Mè

Quả - thu hoạch

150,5

- Dưa hấu

Các giai đoạn

20

- Đậu đỗ

Ra hoa - quả

4

- Khoai lang

 

Các giai đoạn

2

- Mía

Các giai đoạn

224

- Hoa

Các giai đoạn

2,9

 

II. SỐ LIỆU CÔN TRÙNG VÀO BẪY ĐÈN

Loài côn trùng

Số lượng trưởng thành/bẫy

Đêm 30/6

Đêm 01/7

Đêm 02/7

Đêm 03/7

Đêm 04/7

Đêm 05/7

Đêm 06/7

Rầy nâu

0-75

0-60

0-110

0-25

0-40

0-100

0-60

Rầy lưng trắng

0-1

0

0-2

0-1

0-2

0-2

0-2

Bướm sâu đục thân

0-2

0

0-4

0-1

0-1

0

0-1

Bướm sâu cuốn lá

0-1

0-1

0-1

0-2

0-2

0-2

0-1

Bướm sâu phao

0-1

0

0

0-1

0

0

0

Bọ xít dài              

0-1

0-1

0-2

0-3

0-1

0-2

0-3

Bọ rùa đỏ

0-2

1-3

0-2

0-3

1-4

0-2

1-4

Bọ 3 khoang

0-2

0-4

0-6

0-4

0-3

0-2

0-5

III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp

bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a

Cây lúa: Đẻ nhánh–Làm đòng

 

Chuột

1-2

7,5

10

 

Rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại một số diện tích

 

Rầy nâu

15

50

 

 

Rầy cám

 

Sâu cuốn lá

0,5

5

 

 

TT

 

Sâu đục thân

0,6

1

 

 

T1-T2

 

Sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ…

 

 

 

 

Rải rác với mật độ tỷ lệ thấp

 

Ngoài ra một số diện tích bị ngộ độc phèn

 

 

 

 

 

b

Cây rau ăn lá - Các giai đoạn

 

Sâu xanh

0,2

1

 

T3-T4

 

 

Bọ nhảy

2

10

 

C1

 

 

Rầy mềm

2

10

 

C1

 

 

Bệnh đốm lá

1

10

 

C1-C3

 

 

Bệnh gỉ trắng

2

5

 

C1-C3

 

c

Cây rau ăn quả - Các giai đoạn

 

Sâu đục quả

1

5

 

T1-T2

 

 

Bọ bầu vàng

2

10

 

C1

 

 

Rệp

4

20

 

C1-C5

 

 

Ruồi đục quả

1

2

 

AT+TT

 

 

Bệnh thán thư

1

 

 

10

 

C1

 

d

Cây ngô - phát triển thân lá

 

Sâu keo mùa thu

1

2

 

T4-T5

 

 

Sâu cắn lá

0,3

2

 

T4-T5

 

 

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng

DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a

Cây lúa: Trước đẻ nhánh - Đẻ nhánh

 

Chuột

18,5

 

 

 

18,5

 

Xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang

 

Ghi chú: TB: Trung bình; MT: Mất trắng; DTN: Diện tích nhiễm

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

Trên cây lúa chủ yếu có đối tượng chuột phát sinh gây hại rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại mạnh trên một số diện tích lúa với diện tích nhiễm nhẹ 18,5ha ở xã Hòa Tiến, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Nhơn huyện Hòa Vang.

Trên cây rau các đối tượng gây sinh vật hại gây hại rải rác.

Trên cây ngô có đối tượng sâu keo mùa thu và sâu cắn lá gây hại rải rác.

IV. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a)Trên cây lúa có các đối tượng: chuột, sâu keo, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn... gây hại rải rác. Chú ý đối tượng chuột có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trong giai đoạn đẻ nhánh rộ-làm đòng; ngoài ra, cần chú ý đối tượng rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn… có khả năng phát sinh gây hại trong điều kiện nắng mưa xen kẻ kết hợp giai đoạn lúa giao tán.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng, rầy mềm…

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: ruồi đục quả, sâu đục quả, bọ bầu vàng, rệp, bọ phấn, bệnh thán thư.…

d) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu cắn lá…Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng vụ Hè Thu 2020; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.

b) Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu 2020. Chú ý đối tượng chuột gây hại trên cây lúa và sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô (các địa phương cần chú ý theo dõi để hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời nhằm bảo vệ sản xuất).

c) Phối hợp với các địa phương vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất lúa, rau theo hướng hữu cơ, hữu cơ và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả; khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học và thảo mộc để phòng trừ sinh vật hại.

đ) Các địa phương vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 8 3
Hôm nay: 672
Hôm qua: 890
Tháng này: 31125
Tổng cộng: 0006834383