Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng xen kẻ âm u.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa: Diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân 2019-2020: 2.621,765ha (Hòa Vang: 2441,38ha; Cẩm Lệ: 39,44ha; Ngũ Hành Sơn: 117ha; Liên Chiểu: 23,945ha). Giống HT1, OM4900, Thiên ưu 8, Hà Phát 3, HN6, NX30, Xi23, 13/2…

- Trà sớm (Trước 15/12/2019): 39,945ha; GĐST: Thu hoạch xong

- Trà chính vụ (Từ 15-31/12/2019): 2536,76ha; GĐST: Chín - Thu hoạch

-  Trà muộn (Sau 31/12/2019): 45,06ha; GĐST: Chín

Diện tích thu hoạch đến nay: 1979,685ha (Hòa Vang 1824,3ha; Ngũ Hành Sơn 107ha; Cẩm Lệ 24,44ha; Liên Chiểu 23,945ha). NS: 63,917 tạ/ha.

b) Cây rau các loại diện tích 107,6ha (rau ăn quả: 25,1ha; rau ăn lá: 70,5ha); GĐST: Các giai đoạn.

c) Lạc: 357,7ha; GĐST: Thu hoạch

d) Ngô: 40,9ha; GĐST: Chín - thu hoạch

đ) Mía: 232,5ha; GĐST: Các giai đoạn

e) Đậu các loại: 9,5ha; GĐST: Chín - thu hoạch

g) Khoai lang: 41ha; GĐST: Phát triển thân lá

II. NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRONG 7 NGÀY QUA

  1. Trên cây lúa

a) Trên cây lúa trà muộn có các đối tượng 

- Rầy nâu+rầy lưng trắng gây hại rải rác với mật độ 50-250 con/m2(TT) - Bệnh khô vằn gây hại rải rác với tỷ lệ 3-10% (C1-C5).

- Bệnh đen lép hạt gây hại rải rác với tỷ lệ 0,8-3% (C1-C3)

- Bọ xít dài gây hại rải rác với mật độ 1,5-5con/m2 (AT+TT).

- Ngoài ra trên đồng ruộng còn có một số đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục thân, bệnh đốm nâu,… gây hại rải rác.

b) Trưởng thành vào đèn trong tuần qua: Rầy nâu 2-420con/đêm; Rầy lưng trắng 0-6 con/đêm; Sâu cuốn lá 1-10 con/đêm; Sâu đục thân 0-3 con/đêm; Bọ xít dài 1-12con/đêm; Bọ rùa đỏ 1-12con/đêm; Bọ ba khoang 0-3 con/đêm…

2. Trên cây rau

a) Rau ăn lá: Sâu xanh 0,2-2 con/m2(T2-T4); bọ nhảy 4-10% (C1-C3); bệnh đốm lá 1-6% (C1-C3); rầy mềm 3-10% (C1); bệnh gỉ trắng 1,3-6% (C1-C3)…

b) Rau ăn quả: Sâu xanh 0,3-1 con/m2(T2-T4); ruồi đục quả 4-10%; bọ phấn 4-10% (TT); rầy mềm 3-10% (C1); bệnh sương mai 0,6-3% (C1-C5); …

3. Trên cây ngô

Sâu keo mùa thu gây hại rải rác mật độ trung bình 0,5-1 con/m2(T2-T4). Bệnh đốm lá, bệnh khô vằn, sâu đục quả… gây hại rải rác.

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Trên cây lúa

Trong thời gian đến trên lúa trà muộn có các đối tượng phát sinh gây hại trên lúa trà muộn như: rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt, bệnh đốm nâu,...

2. Trên cây rau

a) Trên rau ăn lá: Các đối tượng sinh vật gây hại chính như: Sâu xanh, bọ nhảy, rầy mềm, bệnh gỉ trắng, bệnh đốm lá,…

b) Trên rau ăn quả có các đối tượng: Sâu xanh, ruồi đục quả, bọ phấn, rầy mềm, bệnh sương mai,…

3. Trên cây ngô

Trên cây ngô có các đối tượng gây hại: Sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, bệnh đốm lá, bệnh khô vằn…

IV. ĐỀ NGHỊ

1. Cán bộ kỹ thuật tiếp tục thực hiện công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.

2. Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra, hướng dẫn sản xuất và phòng trừ sinh vật hại cây trồng; theo dõi tiến độ thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020 và nắm kế hoạch triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020.

3. Tiếp tục vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất rau theo hướng hữu cơ, hữu cơ và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả.

4. Các địa phương đôn đốc nông dân thu hoạch cây trồng vụ Đông Xuân 2019-2020, có kế hoạch và chuẩn bị triển khai sản xuất cây trồng vụ Hè Thu 2020; chuẩn bị sức kéo, thu hoạch đến đâu làm đất đến đó để chuẩn bị kịp thời cho sản xuất Hè Thu (làm đất kết hợp bón vôi để cải tạo đất và giúp cho chất hữu cơ trên đồng ruộng nhanh phân hủy hạn chế lúa Hè Thu bị ngộ độc hữu cơ, nghẹt rễ, đốm nâu). Vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư, làm sạch cỏ bờ nhằm cắt đứt nguồn bệnh từ vụ Đông Xuân sang Hè Thu./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 5 7
Hôm nay: 646
Hôm qua: 890
Tháng này: 31099
Tổng cộng: 0006834357