Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

        Xem với cỡ chữ    

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG9 NĂM 2020

 

Stt

Loại hồ sơ

Đơn vị, cá nhân

Địa chỉ

Ngày tiếp nhận

Ngày hẹn trả

Tình trạng (sớm hạn, đúng hạn, đang xử lý)

Kết quả

(Số hiệu văn bản đầu ra)

 

Ghi chú

 

LĨNH VỰC THỦY SẢN

 

 

 

 

 

 

1

 

Cấp Giấy phép khai thác thủy sản

Trần Xấu

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

07/9

15/9

Sớm hạn

694/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Lê Văn Dễ

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

695/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Võ Nhỏ

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

08/9

16/9

Đúng hạn

698/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Phan Thị Ngọc Yến

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

09/9

17/9

Sớm hạn

696/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Nguyễn Văn Huy

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

697/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Ngô Văn Đáng

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

10/9

18/9

Đúng hạn

701/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Đinh Phấn

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

699/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Trương Văn Dũng

Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

11/9

21/9

Đúng hạn

704/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Võ Văn Quý

Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Đúng hạn

706/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Lương Toản

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

14/9

22/9

Sớm hạn

703/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Trần Đình Thương

Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

15/9

23/9

Đúng hạn

705/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Mai Đăng Mười

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

702/2020/ĐNa-GPKTTS

 

Mai Tám

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

17/9

29/9

Đúng hạn

707/2020/ĐNa-GPKTTS

 

2

Cấp Giấy Chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Huỳnh Văn Đông

An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

03/9

 

10/9

Sớm hạn

426/ĐKTC

 

Trần Minh Thuật

Quảng Ngãi

Sớm hạn

430/ĐKTC

 

Huỳnh Văn Cu

Quảng Nam

Sớm hạn

428/ĐKTC

 

Ngô Công Tuấn

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

427/ĐKTC

 

Phạm Tình

Quảng Ngãi

Sớm hạn

429/ĐKTC

 

Phạm Văn Đồ

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Sớm hạn

431/ĐKTC

 

Phan Thị Minh Phương

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

432/ĐKTC

 

Lê Thị Xay

An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

07/9

14/9

Sớm hạn

420/ĐKTC

 

Nguyễn Toàn

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

421/ĐKTC

 

Nguyễn Văn Tới

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

418/ĐKTC

 

Trương Văn Kinh

Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

Sớm hạn

419/ĐKTC

 

Huỳnh Quốc Việt

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

436/ĐKTC

 

Đặng Văn Nhựt

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

437/ĐKTC

 

Huỳnh Thị Hoa

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

08/9

15/9

Đúng hạn

439/ĐKTC

 

Võ Nhỏ

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Đúng hạn

438/ĐKTC

 

Phan Thị Ngọc Yến

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

09/9

16/9

Sớm hạn

423/ĐKTC

 

Võ Thế

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đúng hạn

435/ĐKTC

 

Nguyễn Văn Huy

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đúng  hạn

434/ĐKTC

 

Lê Văn Khăng

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

10/9

17/9

Sớm hạn

441/ĐKTC

 

Ngô Văn Đáng

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đúng hạn

452/ĐKTC

 

Lê Thị Bích Hoa

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

444/ĐKTC

 

Nguyễn Thị Hường

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

443/ĐKTC

 

Phạm Văn Phú

Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Sớm hạn

442/ĐKTC

 

Nguyễn Đức Tuấn

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

450/ĐKTC

 

Nguyễn Đức Tuấn

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

451/ĐKTC

 

Đinh Phấn

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

447/ĐKTC

 

Trương Văn Chính

An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

11/9

18/9

Sớm hạn

455/ĐKTC

 

Nguyễn Văn Hoa

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

458/ĐKTC

 

Lê Thị Loại

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

459/ĐKTC

 

Lương Toản

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

14/9

21/9

Sớm hạn

456/ĐKTC

 

Lê Văn Hương

Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

Đúng hạn

461/ĐKTC

 

Trần Bình

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

446/ĐKTC

 

Trần Huyện

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

445/ĐKTC

 

Trần Hoàng

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

449/ĐKTC

 

Đặng Văn Đành

Mỹ An, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

448/ĐKTC

 

Nguyễn Thị Thanh Việt

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

15/9

22/9

Sớm hạn

460/ĐKTC

 

Lê Thị Kim Cúc

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Sớm hạn

453/ĐKTC

 

Mai Đăng Mười

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

454/ĐKTC

 

 

Lê Xuân Cả

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

17/9

24/9

Sớm hạn

457/ĐKTC

 

Phan Văn Xuân

Hà Tĩnh

Đúng hạn

466/ĐKTC

 

Mai Tám

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

21/9

28/9

Đúng hạn

468/ĐKTC

 

Lê Văn Nhắn

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Đúng hạn

469/ĐKTC

 

Lê Thị Trung

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

Sớm hạn

464/ĐKTC

 

Trần Tiến Hùng

Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng

22/9

29/9

Sớm hạn

473/ĐKTC

 

Võ Văn Chín

Quảng Nam

Sớm hạn

467/ĐKTC

 

Huỳnh Nên

Quảng Ngãi

Sớm hạn

476/ĐKTC

 

Huỳnh Nên

Quảng Ngãi

Sớm hạn

477/ĐKTC

 

Trần Hương

Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

470/ĐKTC

 

 

Bùi Lài

An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

474/ĐKTC

 

3

 Chứng nhận nguồn gốc thủy sản

Công ty TNHH Hải Thanh

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

17/9

21/9

Đúng hạn

00094/2020/CC-ĐN;

 

Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long Đà Nẵng

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

07/9

08/9

11/9

15/9

21/9

14/9

10/9

15/9

17/9

23/9

Đúng hạn

00088/2020/CC-ĐN; 00089/2020/CC-ĐN;

00090/2020/CC-ĐN;

00079/2020/CC-ĐN;

00093/2020/CC-ĐN;

00088/2020/CC-ĐN;

 

Công ty TNHH Hoàng Hải

Nha Trang, Khánh Hòa

08/9

14/9

10/9

16/9

Đúng hạn

00087/2020/CC-ĐN;

00088/2020/CC-ĐN;

 

4

Cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản

Trương Văn Kinh

Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

15/9

18/9

Sớm hạn

700/2020/ĐNa-GPKTTS

 

5

Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán

Lương Mãi

Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

15/9

18/9

Sớm hạn

08/CCTS-QLKT

 

6

Xóa đăng ký tàu cá

Hồ Văn Đời

Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng

07/9

10/9

Sớm hạn

0 số

 

7

Cấp giấy chứng nhận ATTP

Nguyễn Văn Tiếng

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

23/9

14/10

Sớm hạn

188/2020/NNPTNT

189/2020/NNPTNT

 

Hứa Thị Em

Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

25/9

16/9

Sớm hạn

191/2020/NNPTNT

 

Lê Văn Thiên

Thuận Phước, Sơn Trà, Đà Nẵng

Sớm hạn

190/2020/NNPTNT

 

 

LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

Công ty CP Bắc Trung Nam

Lô C2-1, C2-2 KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

01,06,07,08,10,11,12,19,22,23

01,06,07,08,10,11,12,19,22,23

Đúng hạn

2963,2983,2989,2990,2910,2929,2935,2944,3003,3004,3066,3067, 3091,3092,3159

 

 

Công ty Masan

Đường số 9, KCN Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng

25

25

Đúng hạn

3173,3174

 

Công ty TNHH Hồng Anh Quân

Thôn Cồn Mong, Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng

19

19

Đúng hạn

3061

 

Nguyễn Thị Hồng

Tổ 143, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

7,13,24

7,13,24

Đúng hạn

2995,2996,3010,3011,3163

 

Công ty TNHH Năm Mục Tiêu

Lô C2-11 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24

1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24

Đúng hạn

2956,2957,2958,2959,2960,2962,2965,2967,2968,2972,2973,2974,2975,2977,2978,2979,2985,2986,2987,2993,2994,2908,2912,2913,2914,2998,2999,3000,2918,2921,2926,2927,2928,2931,2932,2933,2941,2942,2943,2945,2946,2949,2950,3001,3002,3005,3006,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019,3021,3024,3025,3026,3028,3029,3031,3035,3043,3044,3045,3051,3052,3053,3054,3055,3048,3049,3050,3059,3063,3064,3065,3074,3075,3077,3078,3079,3081,3082,3088,3089,3090,3093,3100,3152,3153,3155,3156,3157,3160,3161,3162,3165,3166,3167,3168,3169

 

 

Công ty TNHH thực phẩm Sáng Ngọc

Lô C2-11 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

01,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21, 22,23,24

01,04,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,22,23,24

Đúng hạn

2961,2976,2909,2915,2922,2923,2934,2947,3007,3009,3020,3027,3030,3036,3056,3060,3080,3083,3094,3154,3158,3170

 

C.ty Vissan

464 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

01,04,08,11,15,21,22

01,04,08,11,15,21,22

Đúng hạn

2907,2969,2970,2997,2936,2937,2938,3022,3072,3073,3087

 

Công ty TNHH Vân Long Tuyết

168 Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng

3,5,6,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25

3,5,6,9,10,12,14,15,16,17,19,21,22,23,24,25

Đúng hạn

2964,2980,2982,2984,2916,2917,2919,2920,2924,2948,3012,3023,3032,3033,3037,3038,3041,3042,3062,3070,3071,3095,3096,3098,3099,3151,3171,3175

 

Công ty Đắc Vinh

407 Trưng Nữ Vương,  Hải Châu, Đà Nẵng

7,11,16,21, 23,25

7,11,16,21, 23,25

Đúng hạn

1988,2939,3034,3076.3097,3172

 

Công ty Hai Thuyên

147A Cù Chính Lan, Đà Nẵng

3,5,7,9

3,5,7,9

Đúng hạn

2494,2496,2497,2495,2498,2499,2500

 

HG.Uy

132 Phan Thanh

4,17,18

4,17,18

Đúng hạn

2971,3046,304

 

 

Hoàng Dũng

115 Ngô Huy Diễn

21,22

21,22

Đúng hạn

3069,3084,3085

 

Phạm Hồng Hưng

Tổ 12, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng

22

22

Đúng hạn

3086

 

III

LĨNH VỰC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

 

 

 

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10, thi công XD các công trình thủy công khu mở rông. Công trình nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang, tp Đà Nẵng,

Nguyễn Trường Thịnh

111/3 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

28/08/2020

08/09/2020

Sớm hạn

- 3141/BC-SNNPTNT (21/09/2020)
 -331/QĐ-SNNPTNT (31/08/2020)

 

2

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa kè bờ Đông sông Hàn, quận Sơn Trà, tp Đà Nẵng 

Trà Minh Quang

Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

04/09/2020

11/09/2020

Sớm hạn

 340/QĐ-SNNPTNT (10/09/2020)

 

3

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10 - Thi công xây dựng các công trình thủy công khu mở rộng (bao gồm: Bến cập tàu 600CV; Tường chắn; Phao báo hiệu; Nạo vét khu mở rộng) thuộc Công trình: Nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Trường Thịnh

111/3 Nguyễn Công Hoan, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

23/09/2020

02/10/2020

Sớm hạn

- 3223/BC-SNNPTNT

(24/09/2020)
- 368/QĐ-SNNPTNT

(25/09/2020)

 

 

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 3 1 3
Hôm nay: 602
Hôm qua: 890
Tháng này: 31055
Tổng cộng: 0006834313