Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

        Xem với cỡ chữ    

        Thực hiện Công văn 3434/SNN-KHTC ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng về việc uỷ quền giao Chi cục Kiểm lâm thực hiện việc tổ chức bán đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới dự án đường dây 500kv Quảng Trạch- Dốc Sỏi ( đợt 2);

          Căn cứ quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2), cụ thể như sau:

          1. Chủ sở hữu tài sản: Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng.

          2. Địa chỉ: Số 24 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

         3. Khối lượng bán đấu giá gồm: 566,865m3 gỗ và 601,902m3 củi;

          4. Giá khởi điểm: 659.841.000 đồng (Sáu trăm năm mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi mốt ngàn đồng chẵn) đã bao gồm thuế tài nguyên

- Giá tiền chưa tính thuế tài nguyên  : 415.233.000 đồng;

- Thuế tài nguyên                              : 244.581.000 đồng.

          5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 bao gồm:

          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá;

          - Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

          - Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

          - Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

          - Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp công bố;

          - Các tiêu chí khác phù hợp với tiêu chí do Chi Cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng quyết định. 

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

          - Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7h30 phút ngày 16/10/2020 (thứ sáu) đến trước 17h30 ngày 21/10/2020 (thứ tư).

          - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Cao Vân, phường Tam Thuận quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Điện thoại: 0236.3827016.

          Lưu ý:

+ Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ cần xuất trình giấy giới thiệu; Giấy giới thiệu của nhà thầu tổ chức đấu giá hoăc Chứng minh nhân dân.

+ Không trả lại hồ sơ đối với những hồ sơ không được lựa chọn.

          Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng thông báo tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2) như trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết, tham gia./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

 

 
 

0 0 0 6 8 6 1 2 8 6
Hôm nay: 110
Hôm qua: 1127
Tháng này: 26457
Tổng cộng: 0006861286