Ban Quản lý Rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa giám sát công tác trồng rừng

        Xem với cỡ chữ    

Bắt đầu từ năm 2018, Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát các công trình trồng rừng thuộc dự án trồng rừng thay thế với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Đà Nẵng.

Khối lượng thực hiện năm 2018 là 160 ha, năm 2019 là 100 ha. Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ, mỗi khu vực đơn vị thành lập 01 tổ giám sát với thành viên nòng cốt là các cán bộ trẻ, khỏe, có kinh nghiệm, được trang bị kiến thức, kỹ năng tốt; không quản ngại khó khăn, gian khổ, thường xuyên bám sát hiện trường bất kể nắng mưa. Chính vì vậy đã phát hiện và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục các tồn tại, thiếu sót; đảm bảo khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công theo hồ sơ đã được phê duyệt. Kịp thời báo cáo để chủ đầu tư là Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng nắm bắt, chỉ đạo.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát kết hợp theo dõi, điều tra các chỉ tiêu về sinh trưởng của các loài cây đưa vào trồng rừng: Lát hoa (Chukrasia tabularis) và Chò đen (Parashorea stellata); qua đó có những đánh giá, nhận định, đề xuất các biện pháp kỹ thuật áp dụng phù hợp để từng bước nâng cao chất lượng rừng trồng.

Việc thực hiện giám sát chặt chẽ các công trình trồng rừng góp phần cùng toàn nghành nâng cao chất lượng công tác phát triển rừng; đồng thời nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tạo điều kiện để lực lượng quản lý bảo vệ rừng tiếp cận các biện pháp lâm sinh về phát triển rừng, phục hồi và làm giàu rừng. Đó là nhiệm vụ mới trong thời gian tới của lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách song hành cùng công tác chống xâm hại tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 29/7/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020

Thông báo về việc phổ biến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

 

 
 

0 0 0 6 8 0 0 9 7 0
Hôm nay: 1141
Hôm qua: 1019
Tháng này: 35079
Tổng cộng: 0006800970