Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 565/QĐ-SNV ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 như sau:

1. Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức

Theo Quyết định số 709/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị sự trực thuộc Sở thông báo cho các thí sinh tham gia dự thi tại các vị trí tuyển dụng của đơn vị mình đã trúng tuyển kỳ thi và các thi sinh trúng tuyển để biết, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

(Kèm theo phụ lục Danh sách phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019).

2. Hoàn chỉnh hồ sơ tuyển dụng đối với người trúng tuyển

a) Trên cơ sở danh sách trúng tuyển viên chức đã được phê duyệt tại Quyết định số 709/QĐ-SNV ngày 20 tháng 8 năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở hướng dẫn cho người trúng tuyển hoàn chỉnh hồ sơ gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức. Hồ sơ gồm:

- Bản sao Quyết định lương gần nhất hoặc bản sao sổ bảo hiểm xã hội (đối với các trường hợp đã có thời gian hợp đồng lao động).

- Mang bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để kiểm tra, đối chiếu.

b) Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ: từ ngày 26 tháng 8 năm 2019 đến ngày 30 tháng 8 năm 2019.

Lưu ý: Việc thẩm định và ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức phụ thuộc vào thời điểm cá nhân, đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ. Vì vậy, cá nhân, đơn vị nào đã hoàn chỉnh hồ sơ đầy đủ thì mang hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tầng 27, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng) để ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định hoặc hồ sơ không đảm bảo cơ sở pháp lý thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Sở Nội vụ thành phố hủy kết quả tuyển dụng và phê duyệt bổ sung kết quả trúng tuyển đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các đơn vị và các thí sinh tham gia xét tuyển được biết và thực hiện./.

 

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thông báo danh sách trúng tuyển

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 28/8/2019)

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng năm 2019

Thông báo về việc tổ chức phiên chợ kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 14/8/2019)

Triển khai tổ chức tiêm phòng vacxin Cúm H5N1 cho gia cầm đợt 2 năm 2019

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 01/8/2019 đến ngày 07/8/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 18/7/2019 đến ngày 24/7/2019)

Thông báo tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 11/7/2019 đến ngày 17/7/2019)

Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2019 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng
 
 0 0 0 5 5 5 2 6 9 2
Hôm nay: 1052
Hôm qua: 1202
Tháng này: 17956
Tổng cộng: 0005552692