Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020

Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 29/7/2020)

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2020

Thông báo về việc phổ biến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 02/7/2020 đến ngày 08/7/2020)

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 25/6/2020 đến ngày 01/7/2020)

Thông báo công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

0 0 0 6 7 4 4 2 8 4
Hôm nay: 15
Hôm qua: 942
Tháng này: 13706
Tổng cộng: 0006744284