Thủy sản
Thành phố Kushiro, một trong những thành phố thủy sản tiêu biểu của Nhật Bản với nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc hợp tác xây dựng chuỗi giá trị thủy sản sẽ góp phần đẩy mạnh giao thương, hợp tác, mở rộng kênh thương mại giữa các doanh nghiệp của Đà Nẵng và Kushiro, thúc đẩy giao lưu du lịch và tạo ra những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của cả hai địa phương.
Tê tê là loài có thức ăn đặc biệt (kiến, mối) nên khả năng sống sót sau khi bị bẫy, bắt, buôn bán, nuôi, nhốt trái phép thường rất thấp do khó tìm được nguồn cung cấp thức ăn. Vì vậy, việc nhanh chóng chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ để đảm bảo áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi sức khỏe đảm bảo sự sống để tái thả lại tự nhiên là việc làm cần thiết, cấp bách và đúng pháp luật
Thành phố Kushiro, một trong những thành phố thủy sản tiêu biểu của Nhật Bản với nhiều kinh nghiệm, kiến thức, kỹ thuật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc hợp tác xây dựng chuỗi giá trị thủy sản sẽ góp phần đẩy mạnh giao thương, hợp tác, mở rộng kênh thương mại giữa các doanh nghiệp của Đà Nẵng và Kushiro, thúc đẩy giao lưu du lịch và tạo ra những đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của cả hai địa phương.

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 12/01 đến ngày 18/01/2017)

Thông báo về việc tăng cường kiểm tra nguồn gốc nông sản xuất xứ Đà Lạt

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 29/12/2016 đến ngày 04/01/2017)

Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác An toàn thực phẩm

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2016)

Dự kiến tình hình sinh vật gây hại vụ Đông Xuân 2016-2017

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 24/11 đến ngày 30/11/2016)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

Thông báo tuyển dụng

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 03/11 đến ngày 09/11/2016) 
 
 

0 0 0 0 6 0 6 4 8 7
Hôm nay: 2215
Hôm qua: 3007
Tháng này: 64733
Tổng cộng: 0000606487