Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 01/6 đến ngày 07/6/2017)

Bản tin dự báo cháy rừng số 06

Kế hoạch tiêm phòng vacxin Lở mồm long móng gia súc đợt 2/2017

Thông báo tuyển dụng lao động tại BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 13/4 đến ngày 19/4/2017)

Công điện số 01/CĐ-TKCN ngày 17/4/2017 về Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 06/4 đến ngày 12/4/2017)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại Ban Quản lý rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng

Thông báo kết quả giám sát an toàn thực phẩm thủy sản trên địa bàn thành phố Quí I/2017

Thông báo tình hình dịch hại 7 ngày (Từ ngày 30/3 đến ngày 05/4/2017)
 
 
0 0 0 1 1 1 1 9 6 5
Hôm nay: 2814
Hôm qua: 2885
Tháng này: 64106
Tổng cộng: 0001111965